Escales i baranes


Escales i baranes a mida en fustes nobles o combinades amb altres materials tant per a interiors com exteriors. Rectes, d'anada i tornada, en U, ovalades, elíptiques, de cargol o compensades.
Escala amb graons i passama de fusta de roure.
Procés construcció d'escala de fusta.
Escala de fusta amb armari integrat al sota escala. Fabricat en fusta de roure massís.
Detall barana de fusta.
Escala i barana de fusta de roure.
Escala corva  amb barrots tornejats i graons de fusta. Fabricada  en fusta de noguer massís.
Escala folrada en fusta d´iroco. Barana combinada amb inox i fusta.
Escala folrada en fusta de pi vell.
Detall del passama d´una barana de ferro. Fusta de melis vell
Escala de fusta de roure massís.
Ebenista El Corc - Mobles a mida
Carrer de la Creureta,11
08787  La Pobla de Claramunt (Barcelona)
Tel 938 086 085
corcelcorc.com