Portes i finestres


Porta d´entrada en fusta de roure i ferros forjats a ma
Porta massissa de roure amb vitrall aplomat.
Porta vidriera MDF lacada en blanc
Porta vidriera en fusta de roure.
Porta massissa de dos plafons en fusta de roure.
Porticons exteriors plafonats. Fabricat en fusta de melis vell.
Porta massissa de dos plafons en fusta de noguera.
Porta vidriera  amb barretes de dos fulles. Fabricat  en fusta de noguera massissa.
Conjunt de dos portes massisses de dos plafons en fusta de roure.
Porta massissa de dos plafons en fusta de noguera.
Porta vidriera de dos fulles en fusta de noguera
Porta de dos fulles grans i una de petita en fusta de pi vell i ferratges de forja
Ebenista El Corc - Mobles a mida
Carrer de la Creureta,11
08787  La Pobla de Claramunt (Barcelona)
Tel 938 086 085
corcelcorc.com