Revestiments i tarimes


Tarima exterior de freixa termo tractada i col·locació del jardí vertical.
Tarima de fusta  massissa fabricada amb  pi vell .
Tarima de fusta massissa de pi vell.
Tarima massissa de roure rústic .Fustes de diferents amplades i acabat amb vernis a l´aigua .
Ebenista El Corc - Mobles a mida
Carrer de la Creureta,11
08787  La Pobla de Claramunt (Barcelona)
Tel 938 086 085
corcelcorc.com